foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัดผลการดำเนินงาน

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแ...
07 มิ.ย. 2562 04:05จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562

จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่   24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู       

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิง...
21 ธ.ค. 2561 06:57สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูฟ้า รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสน...
18 ธ.ค. 2561 07:05จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม...
18 ธ.ค. 2561 03:12อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ไปสู่ผู้นำชุมชน

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6(อุดรธานี) ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ไปสู่ผู้นำชุมชน และฝึกปฏิบัติการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่ [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู /จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 26 ต.ค....
29 ต.ค. 2561 03:21จังหวัดหนองบัวลำภู /จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 26 ต.ค.61 บริเวณน้ำตกเฒ่าโต้

จังหวัดหนองบัวลำภู /จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 26 ต.ค.61 บริเวณน้ำตกเฒ่าโต้ ต.หนองบัว อ.เมืองนภ.โดยมี ผวจ.นภ.นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธาน นำจิตอาสา มาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นตะเคียนทอง กระเจียว และบำรุงรักษาต้นไม้ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ และเปิดป้าย อพ.สธ.  

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบ...
17 ต.ค. 2561 09:46สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ พื้นที่ คือ ๑.ป่าโคกคึมม่วง ต.นามะเฟือง และ ๒.ป่าน้ำตกเฒ่าโต้และศาลปู่หลุบโดยการสำรวจพันธุ์พืช จัดทำระหัส พิกัดต้นไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และQR Code ต้นไม้อัฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนต่อไป  [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
บทความต่อไป

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  โรงแรมณัฐพงณ์แกรนด์ อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู 

1.New MOU rspg120161

3.MOU rspg120161

4.MOU rspg120161

2.New MOU rspg120161

3.New MOU rspg120161

4.New MOU rspg120161

5.New MOU rspg120161

6.New MOU rspg120161

 

1.MOU rspg120161 

bg resizeCopyright © 2019 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.