foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัดผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเป...
21 ส.ค. 2562 10:28เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 44 คน ศึกษาความรู้ด้านการพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 44 คน ศึกษาความรู้ด้านการพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการและนำมาพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเทศบาลโนนสูงเปลือยต่อไป  

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบ...
01 ก.ค. 2562 09:06สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับทีมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกต้นชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ บริเวณปู่หลุบ น้ำตกเฒ่าโต้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์ นวก.ป่าไม้ชำนาญการ /ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ นำทีมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัด น.ส.คำคูณ แก้ววิเศษ ที่มอบหมายให้ เครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง กลุ่ [ ... ]

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จิตอาสาหนองบัวลำภู ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิ...
24 มิ.ย. 2562 03:14จิตอาสาหนองบัวลำภู  ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิดศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไผ่  จังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  นายชัยธวัช  เนียมศิริ            ผู้ว่าราชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วย  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ [ ... ]

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแ...
07 มิ.ย. 2562 04:05จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562

จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่   24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู       

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิง...
21 ธ.ค. 2561 06:57สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูฟ้า รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสน...
18 ธ.ค. 2561 07:05จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
บทความต่อไป

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  นายชัยธวัช  เนียมศิริ            ผู้ว่าราชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วย  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจิตรอาสา ร่วมกัน       
ปลูกไผ่  ๒๐ ชนิด  ประกอบไปด้วย  ไผ่ตงดำ  ไผ่สีฟ้า  ไผ่เหลืองบารมี ไผ่นางฟ้าสีหมอกไผ่จาวาแบล็ก ไผ่ยักน่าน ไผ่ซางนวล
ไผ่กิมซุง  ไผ้เก้าดาว และไผ่มันหมู่   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชโรดม  บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   พร้อมทั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ พันธุกรรมไผ่ จังหวัดหนองบัวลำภู  ในการรวบรวมชนิดสายพันธ์ไผ่ จากทั่วโลก ให้ประชาชนได้ ศึกษา และเรียนรู้
ไม้ไผ่ เป็นไม้ที่ขึ้นง่ายและเติบโตเร็ว ขึ้นได้ดีในทุกสภาวะอากาศดำรงอยู่ได้ในพื้นดินทุกชนิด ที่สำคัญคือ ไผ่เป็นพันธุ์ไม้ที่อำนวยประโยชน์หลายประการ ทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม และเป็นพืชที่ลำต้นกิ่งมีลักษณะแปลกสวยงาม ไผ่เป็นไม้ที่ตายยาก และสามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมาย  เช่น สร้างบ้านที่อยู่อาศัย  ทำเครื่องจักสาน ของใช้ในครัวเรือน และอื่นๆอีกมากมาย ไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน  ตั้งแต่ หน่อ ลำต้น ใบ ราก  โดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และอุสาหกรรม   ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  และประโยชน์ทางด้านการบริโภค ใช้เป็นอาหารได้หลากหลายชนิด

2.timeline 20190621 155803

3.timeline 20190621 155806

4.timeline 20190621 155808

1.timeline 20190621 155801

 

bg resizeCopyright © 2021 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.