foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัดผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเป...
21 ส.ค. 2562 10:28เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 44 คน ศึกษาความรู้ด้านการพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 44 คน ศึกษาความรู้ด้านการพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการและนำมาพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเทศบาลโนนสูงเปลือยต่อไป  

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบ...
01 ก.ค. 2562 09:06สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับทีมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกต้นชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ บริเวณปู่หลุบ น้ำตกเฒ่าโต้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์ นวก.ป่าไม้ชำนาญการ /ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ นำทีมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัด น.ส.คำคูณ แก้ววิเศษ ที่มอบหมายให้ เครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง กลุ่ [ ... ]

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จิตอาสาหนองบัวลำภู ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิ...
24 มิ.ย. 2562 03:14จิตอาสาหนองบัวลำภู  ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิดศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไผ่  จังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  นายชัยธวัช  เนียมศิริ            ผู้ว่าราชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วย  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ [ ... ]

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแ...
07 มิ.ย. 2562 04:05จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562

จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่   24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู       

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6(อุดรธานี) ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ไปสู่ผู้นำชุมชน และฝึกปฏิบัติการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่สนองพระราชดำริ “สำนักสงฆ์ป่าชุมชน บ้านหนองเหมือดแอ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู “ เพื่อขยายผลการดำเนินงาน อพ.สธ.ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเรือต่อไป

S 34373651

S 34373644

S 34373644

S 34373647

S 34373648

S 34373649

S 34373650

S 34373653

S 34373654

bg resizeCopyright © 2022 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.