foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัด



ผลการดำเนินงาน

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเ...
05 ก.พ. 2562 08:59จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.    ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิง...
21 ธ.ค. 2561 06:57สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูฟ้า รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสน...
18 ธ.ค. 2561 07:05จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม...
18 ธ.ค. 2561 03:12อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ไปสู่ผู้นำชุมชน

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6(อุดรธานี) ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ไปสู่ผู้นำชุมชน และฝึกปฏิบัติการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่ [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู /จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 26 ต.ค....
29 ต.ค. 2561 03:21จังหวัดหนองบัวลำภู /จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 26 ต.ค.61 บริเวณน้ำตกเฒ่าโต้

จังหวัดหนองบัวลำภู /จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 26 ต.ค.61 บริเวณน้ำตกเฒ่าโต้ ต.หนองบัว อ.เมืองนภ.โดยมี ผวจ.นภ.นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธาน นำจิตอาสา มาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นตะเคียนทอง กระเจียว และบำรุงรักษาต้นไม้ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ และเปิดป้าย อพ.สธ.  

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบ...
17 ต.ค. 2561 09:46สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ พื้นที่ คือ ๑.ป่าโคกคึมม่วง ต.นามะเฟือง และ ๒.ป่าน้ำตกเฒ่าโต้และศาลปู่หลุบโดยการสำรวจพันธุ์พืช จัดทำระหัส พิกัดต้นไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และQR Code ต้นไม้อัฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนต่อไป  [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
บทความต่อไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ พื้นที่ คือ ๑.ป่าโคกคึมม่วง ต.นามะเฟือง และ ๒.ป่าน้ำตกเฒ่าโต้และศาลปู่หลุบโดยการสำรวจพันธุ์พืช จัดทำระหัส พิกัดต้นไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และQR Code ต้นไม้อัฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนต่อไป

IMG 4756

IMG 4789

IMG 4815

IMG 4847

IMG 4883

IMG 4886

IMG E4766

IMG E4833

IMG E5440

bg resize



Copyright © 2019 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.