Home

foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัดผลการดำเนินงาน

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์...
15 ม.ค. 2561 04:33จังหวัดหนองบัวลำภู   จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  โรงแรมณัฐพงณ์แกรนด์ อ.เม [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ....
06 ธ.ค. 2560 05:08จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงก...
28 ก.ย. 2560 08:47จังหวัดหนองบัวลำภู  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขั [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561 

2.rspg NB 051060

 

5.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060

วันที่ 30 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) และกำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

5 rspg 301160

3 rspg 301160

 

 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  โรงแรมณัฐพงณ์แกรนด์ อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู 

1.New MOU rspg120161

3.MOU rspg120161

4.MOU rspg120161

2.New MOU rspg120161

3.New MOU rspg120161

4.New MOU rspg120161

5.New MOU rspg120161

6.New MOU rspg120161

 

1.MOU rspg120161 

greencityCopyright © 2018 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.