foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัด



ผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเป...
21 ส.ค. 2562 10:28เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 44 คน ศึกษาความรู้ด้านการพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 44 คน ศึกษาความรู้ด้านการพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการและนำมาพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเทศบาลโนนสูงเปลือยต่อไป  

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบ...
01 ก.ค. 2562 09:06สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับทีมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกต้นชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ บริเวณปู่หลุบ น้ำตกเฒ่าโต้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์ นวก.ป่าไม้ชำนาญการ /ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ นำทีมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัด น.ส.คำคูณ แก้ววิเศษ ที่มอบหมายให้ เครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง กลุ่ [ ... ]

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จิตอาสาหนองบัวลำภู ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิ...
24 มิ.ย. 2562 03:14จิตอาสาหนองบัวลำภู  ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิดศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไผ่  จังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  นายชัยธวัช  เนียมศิริ            ผู้ว่าราชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วย  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ [ ... ]

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแ...
07 มิ.ย. 2562 04:05จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562

จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่   24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู       

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิง...
21 ธ.ค. 2561 06:57สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูฟ้า รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสน...
18 ธ.ค. 2561 07:05จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่ม
บทความต่อไป

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561 

2.rspg NB 051060

 

5.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060

วันที่ 30 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) และกำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

5 rspg 301160

3 rspg 301160

 

 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  โรงแรมณัฐพงณ์แกรนด์ อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู 

1.New MOU rspg120161

3.MOU rspg120161

4.MOU rspg120161

2.New MOU rspg120161

3.New MOU rspg120161

4.New MOU rspg120161

5.New MOU rspg120161

6.New MOU rspg120161

 

1.MOU rspg120161 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

7298499641684

7298497659188

7298499009565

7298501051292

7298498336022

bg resize



Copyright © 2021 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.