foto1
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน
foto1
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ครั้งที่ ๑๐
foto1
ประกาศ เลื่อนการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
การประชุมวิชาการ และนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๑๐ ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

042 316680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อเราภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรัก...
04 ก.พ. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
♦ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน...
22 ก.ค. 2564 ♦ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน (ห้วงเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ...
18 มิ.ย. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้ง พิจารณาร่าง Roadmap กระเจียวอุษา รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรัก...
27 พ.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัว [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุ...
18 ส.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาโครงการแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนแม่บทฯ ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด  ณ ห้องประชุมภูพา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุ...
24 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป
Q
banner 1
banner 2

bg resizeCopyright © 2022 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์. Rights Reserved.