foto1
การประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

042 316680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อเราภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุ...
18 ส.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาโครงการแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนแม่บทฯ ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด  ณ ห้องประชุมภูพา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุ...
24 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ...
22 ธ.ค. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูฟ้า รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรร...
21 ส.ค. 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือยได้ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 44 คน ศึกษาความรู้ด้านการพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการและนำมาพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเทศบาลโนนสูงเปลือยต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ปลู...
01 ก.ค. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ปลูกต้นชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์ นวก.ป่าไม้ชำนาญการ /ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ นำทีมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัด น.ส.คำคูณ แก้ววิเศษ ที่มอบหมายให้ เครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง กลุ่มป่าโคกคึ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาหนองบัวลำภู ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิดศูนย์เรียน...
24 มิ.ย. 2562 จิตอาสาหนองบัวลำภู ปลูกไผ่ เฉลิมพระเกียรติ และเปิดศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไผ่ จังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วย  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจิตรอา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป
Q
banner 1
banner 2

bg resizeCopyright © 2020 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์. Rights Reserved.